Hej!

"Människor lever så kort tid, vi är ganska betydelselösa och det är just det som gör att det mesta kan bli så betydelsefullt. " Laleh

30 november 2005

Varma gratulationer

Till Kristina Alvendal som lyckats undvika alla manliga strukturer what so ever. Men hur bar du dig åt?